SUBSCRIBE

Print & Digital

  • Log in as
  • Business Owner
  • Member

Search the:    Site    Directory

Author Topic: ประโยชน์ของ Collagen  (Read 550 times)

Vanessa753

  • Guest
ประโยชน์ของ Collagen
« on: July 10, 2012, 12:29:56 PM »
               
          ตัวคอลลาเจนมีประโยชน์ มีประโยชน์ในการบำรุง เส้นผม เล็บ สายตา ระบบประสาทและช่วยลดโอกาสการเป็นโรคเกี่ยวกับระบบประสาทอีกด้วย เครื่องดื่มคอลลาเจนสกัด 6000 mg Colly Collagen คอลลี่พิ้ง สำหรับผู้ที่ต้องการเสริมสร้างคอลลาเจนในร่างกาย โดยไม่อยากเจ็บตัวด้วยการฉีดหรือเสียเวลาในการเลือกรับประทานอาหารที่มีคอลลาเจนสูง